Späť

Informácie o ochrane údajov

 

spoločnosti About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (verzia Jún 2024).

V nasledujúcich informáciách o ochrane údajov vás informujeme o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (ďalej len „ABOUT YOU“ a/alebo „prevádzkovateľ“ o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov („GDPR“) a spolkovým zákonom o ochrane údajov („BDSG“). Naše informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na tieto webové stránky, aplikácie a iné služby (ďalej uvádzané ako „Služby“): www.aboutyou-outlet.sk, ABOUT YOU-Outlet App.

Pozorne si prečítajte naše informácie o ochrane údajov. Keď máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k našim informáciám o ochrane údajov, kontaktujte nás na [email protected].


Obsah

Kliknutím na zodpovedajúce nadpisy kapitol môžete ľahko prejsť priamo do časti, ktorá vás zaujíma.

1.         Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa

2.         Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

3.         Účely spracúvania údajov, právne základy a oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany a kategórie príjemcov

3.1.      Prístup na naše webové stránky/aplikácie

3.1.1.  Prihlasovacie súbory

3.1.2.  Súbory cookie a sledovanie

3.2.      Uzatvorenie, plnenie a/alebo ukončenie zmluvy

3.2.1.  Spracúvanie údajov po uzatvorení zmluvy

3.2.2.  Používanie údajov na účely prevencie podvodov

3.2.3.  Prenos informácií poskytovateľom prepravných služieb/prepravným partnerom

3.2.4.  Prenos informácií partnerským spoločnostiam

3.3.      Spracúvanie údajov na marketingové účely

3.3.1.  Poštový marketing

3.3.2.  Novinky

3.3.3.  Odporúčania produktov prostredníctvom e-mailu

3.3.4.  Súťaže

3.4.      Personalizovaný používateľský zážitok

3.4.1.  Identifikácia na stránkach tretích strán

3.4.2.  Personalizované reklamy a obsah

3.4.3.  Prieskum trhu

3.4.4.  Vývoj produktu

3.4.5.  Výkonnosť

3.5.      Fanúšikovské stránky (Fanpages)

3.6.      Facebook Connect/Login („Prihlásenie“)

3.7.      Login via Apple („Prihlásenie pomocou Apple“)

3.8.      Zákaznícky účet/používateľský účet

3.9.      Ako nás kontaktovať

3.10.  Platby

3.10.1. Paypal

3.10.2. Platba na dobierku

4.         Žiadna povinnosť poskytovať údaje

5.         Príjemcovia osobných údajov

5.1.      Poskytovanie údajov tretím stranám

5.2.      Postúpenie sprostredkovateľom

6.         Lehota uchovávania a vymazanie údajov

7.         Príjemcovia mimo EHP

8.         Vaše práva

8.1.      Prehľad

8.2.      Právo namietať

8.3.      Právo na odvolanie

8.4.      Fanúšikovské stránky (Fanpages)
1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Tieto informácie o ochrane údajov sa vzťahujú na spracúvanie údajov zo strany spoločnosti

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg
Telefón: 0800 00 70 61
E-mail: [email protected]

ktorú zastupuje: ABOUT YOU Verwaltungs SE, ktorú zastupujú členovia predstavenstva Tarek Müller, Hannes Wiese a Sebastian Betz.
Predseda dozornej rady: Sebastian Klauke

Webová stránka: www.aboutyou.sk

pre nasledujúce služby: www.aboutyou-outlet.sk, ABOUT YOU-Outlet App

2. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov

Úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa môžete kontaktovať na


About You SE & Co. KG
do rúk Sebastian Herting – kancelária pre ochranu údajov
Domstraße 10
20095 Hamburg, Nemecko

3. Účely spracúvania údajov, právne základy a oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany a kategórie príjemcov

3.1. Prístup na naše webové stránky/aplikácie

3.1.1. Prihlasovacie súbory

Pri každom prístupe k službám sa informácie odosielajú na server našej služby prostredníctvom zodpovedajúceho internetového prehliadača vášho koncového zariadenia a dočasne sa ukladajú do súborov protokolov, takzvaných prihlasovacích súborov. Záznamy údajov, ktoré sú uložené v súboroch protokolov, obsahujú nasledujúce údaje: Dátum a čas prístupu, názov navštívenej stránky, IP adresa žiadajúceho zariadenia, typ zariadenia, cfRayId, URL odkazu (pôvodná URL, z ktorej ste prišli na našu službu), množstvo prenesených údajov, čas načítania, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača, ako aj názov poskytovateľa prístupu na internet. Súbory protokolov spracovávame, aby sme mohli spoľahlivo a bezpečne poskytovať naše služby.


Pokiaľ spracúvame osobné údaje (napr. IP adresu), právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva zo

 • – zabezpečenia bezproblémového pripojenia,

 • – zabezpečenia pohodlného používania našich služieb,

 • – analýzy bezpečnosti a stability systému.Z týchto informácií nie je možné vyvodzovať žiadne priame závery o vašej totožnosti a ani to nebudeme robiť. Informácie sa ukladajú a automaticky sa vymažú po dosiahnutí vyššie uvedených účelov. Štandardné lehoty na vymazanie sú založené na kritériu nevyhnutnosti.


Pokiaľ používame súbory cookie alebo podobné technológie v súvislosti s vyššie uvedeným spracúvaním súborov protokolov, je to absolútne nevyhnutné na poskytovanie vami požadovaných služieb. Tieto súbory cookie môžeme používať bez vášho súhlasu na základe § 25 ods. 2 č. 2 zákona o ochrane údajov a súkromia v telekomunikáciách a telemédiách („TDDDG“).

3.1.2. Súbory cookie a sledovanie

Všeobecné informácie

My a naši partneri používame v našich službách súbory cookie alebo podobné technológie (spoločne označované aj ako „súbory cookie“). Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa môžu uložiť do vášho koncového zariadenia (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite a/alebo používate naše služby. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie vášho koncového zariadenia a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Do súboru cookie sa ukladajú informácie, ktoré v každom prípade vyplývajú z konkrétneho použitého koncového zariadenia. To však neznamená, že sme priamo informovaní o vašej identite a/alebo môžeme vyvodiť závery o vašej osobe.


Niektoré z použitých súborov cookie sa po skončení relácie prehliadača opäť vymažú (tzv. súbory cookie relácie). Takéto súbory cookie môžeme používať napr. na zlepšenie bezpečnosti našich služieb, napríklad na zabránenie útokom botov.


Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať vaše koncové zariadenie pri vašej ďalšej návšteve (tzv. trvalé alebo krížové súbory cookie). Tieto súbory cookie sa používajú napríklad na zobrazovanie personalizovaných reklám a obsahu v našich službách.Súhlas s používaním súborov cookie

Väčšinu súborov cookie používame na základe vášho súhlasu. O tento súhlas vás žiadame v našej platforme Consent Management („CMP“ a/alebo „Centrum preferencií“). Je tam popísaná ako „Ukladanie a/alebo načítanie informácií vo vašom koncovom zariadení“. Keď udelíte súhlas, ide o právny základ pre používanie súborov cookie (§ 25 ods. 1 TDDDG v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Rozhodnutie, ktoré v tejto súvislosti urobíte, či si želáte udeliť súhlas, ukladáme, aby sme ho mohli zodpovedajúcim spôsobom realizovať. Výnimka z tejto požiadavky na súhlas sa vzťahuje len na súbory cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na poskytovanie služby, ktorú ste si výslovne vyžiadali. Tieto súbory cookie môžeme používať bez vášho súhlasu na základe § 25 ods. 2 č. 2 zákona o ochrane údajov v digitálnych telekomunikačných službách („TDDDG“).Súhlas so spracovaním vašich údajov na základe súborov cookie

V našom CMP vás tiež v prípade potreby žiadame o súhlas so spracúvaním vašich údajov na základe týchto súborov cookie. Žiadame o súhlas nielen pre nás, ale aj pre spracovanie týchto údajov našimi partnermi.

V našom CMP nájdete najmä podrobné informácie o účeloch, na ktoré chceme my a naši partneri spracúvať vaše údaje na základe vášho súhlasu, ako aj zoznam našich partnerov s ďalšími informáciami o spracúvaní údajov, ktoré chcú vykonávať na základe vášho súhlasu.

Rozhodnutie, ktoré urobíte v CMP o tom, či alebo v akom rozsahu chcete udeliť súhlas so spracúvaním vašich údajov na základe súborov cookie, ukladáme pod takzvaným Consent-ID (napr. d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), ktoré nájdete aj na konci našich informácií o ochrane údajov, aby sa mohlo zodpovedajúcim spôsobom realizovať. Tento pseudonymný Consent-ID sa generuje individuálne pre vás ako používateľa webovej stránky, aby bolo možné poskytnúť právny dôkaz o nastaveniach, ktoré ste vykonali v našom CMP a o súhlasoch, ktoré ste v ňom udelili/odvolali, s uvedením času (dátum, čas). Consent-ID môžete kedykoľvek otvoriť v našom CMP v časti „Nastavenia“.

Právnym základom pre akékoľvek spracúvanie údajov, ku ktorému dochádza v tejto súvislosti, je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem spracúvať vaše rozhodnutie udeliť súhlas, aby sme sa vás nemuseli pri každom prístupe k našim službám pýtať, či si želáte udeliť súhlas.

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracúvaním vašich údajov, právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


Oznámenie k právu na odvolanie

Svoj(e) súhlas(y) môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že zmeníte svoje nastavenia v našom CMP tu a kliknete na „Potvrdiť výber“ alebo kliknete na „Odmietnuť všetky“. Naše CMP nájdete vždy aj v spodnej časti stránky pod odkazom „Centrum preferencií (Consentmanagement)“. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu (súhlasov) do odvolania. 


3.2. Uzatvorenie, plnenie a/alebo ukončenie zmluvy

3.2.1. Spracúvanie údajov po uzatvorení zmluvy

Keď sa zaregistrujete v niektorej z našich služieb a/alebo s nami uzatvoríte ďalšiu zmluvu (napr. si u nás zakúpite produkt), spracúvame údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie, plnenie a/alebo ukončenie zmluvy. K nim patria:

 • – Oslovenie

 • – Meno, priezvisko

 • – Fakturačná a dodacia adresa

 • – E-mailová adresa

 • – Fakturačné a platobné údaje

 • – Dátum narodenia

 • – Telefónne číslo

 • – Informácie o vykonaných objednávkach

 • – Nastavenia obchodu

Právnym základom je článok 6 písm. b) GDPR, t. j. informácie nám poskytujete na základe zodpovedajúceho zmluvného vzťahu (napr. správa zákazníckeho/používateľského účtu, spracovanie kúpnej zmluvy) medzi vami a nami. Vašu e-mailovú adresu sme povinní spracovať aj v prípade nákupu prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií z dôvodu zákonných požiadaviek občianskeho zákonníka („OZ“) na zaslanie elektronického potvrdenia objednávky (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).


Údaje, ktoré boli zhromaždené na účely spracovania zmluvy – pokiaľ ich nepoužívame na vlastné marketingové účely – uchovávame počas trvania zodpovedajúcej zmluvy a až do uplynutia stanovených zákonných alebo možných zmluvných práv na záruku a garanciu a platných premlčacích lehôt. Po uplynutí tejto lehoty budeme uchovávať informácie o zmluvnom vzťahu, ktoré sú vyžadované podľa obchodných a daňových právnych predpisov, a to počas lehoty, ktorú stanovuje zákon. Počas tejto lehoty sa údaje opätovne spracúvajú výlučne v prípade kontroly zo strany daňových orgánov. Ďalšie informácie nájdete v ods. 6. Právnym základom tohto ďalšieho spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov.


Na spracovanie kúpnej zmluvy prostredníctvom našich služieb je potrebné aj nasledujúce spracovanie údajov:


Platobné údaje sa odovzdávajú poskytovateľom platobných služieb, ktorých sme poverili spracovaním platby (platieb). Údaje o dodacej adrese odovzdávame nami povereným logistickým a prepravným spoločnostiam, aby bolo možné doručiť objednávku. Aby sme zabezpečili, že tovar bude doručený v súlade s vašimi želaniami, môžeme vašu e-mailovú adresu a prípadne vaše telefónne číslo odovzdať logistickej spoločnosti a/alebo prepravnému partnerovi, ktorého sme poverili vykonaním doručenia. V prípade potreby vás budú pred doručením kontaktovať, aby s vami skoordinovali podrobnosti doručenia. Zodpovedajúce údaje sa prenášajú len na daný účel a po doručení sa nepoužívajú na iné účely a po uplynutí existujúcich obchodných a daňových povinností uchovávania sa vymažú.3.2.2. Používanie údajov na účely prevencie podvodov

Informácie, ktoré poskytnete v súvislosti s objednávkou, sa môžu použiť na kontrolu, či nedochádza k tzv. atypickému procesu objednávania (napr. súčasné objednávanie veľkého množstva tovaru na tú istú adresu s použitím rôznych zákazníckych účtov). V zásade máme oprávnený záujem na vykonaní takéhoto preskúmania. Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.3.2.3. Prenos informácií poskytovateľom prepravných služieb/prepravným partnerom

Na účely doručenia objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/dopravnými spoločnosťami a/alebo prepravnými partnermi: Na účely doručenia objednaného tovaru alebo na účely oznámenia o zásielke im môžu byť poskytnuté tieto údaje: Meno, priezvisko, poštová adresa a prípadne e-mailová adresa a telefónne číslo. Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.3.2.4. Prenos informácií partnerským spoločnostiam

Prostredníctvom našich služieb máte možnosť využívať ponuky spoločností tretích strán. V týchto prípadoch môžete uzatvoriť zmluvu priamo s niektorým z našich partnerov, ktorému budú odovzdané údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy (napr. meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mailová adresa, fakturačné a platobné údaje, dátum narodenia, telefónne číslo). Takéto špeciálne ponuky našich partnerov sú rozpoznateľné a označené ako partnerské ponuky. Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.3.3. Spracúvanie údajov na marketingové účely

3.3.1. Poštový marketing

V zásade máme oprávnený záujem používať určité informácie na marketingové účely, aby sme vám mohli predkladať relevantné ponuky. Nasledujúce informácie spracúvame na poštový marketing na naše vlastné marketingové účely a na marketingové účely tretích strán: Meno, priezvisko, poštová adresa, rok narodenia.


V súlade so zákonnými požiadavkami sme oprávnení uchovávať aj ďalšie osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, na naše vlastné marketingové účely a na marketingové účely tretích strán. Cieľom je poskytovať vám reklamy výlučne na základe vašich skutočných alebo predpokladaných potrieb/záujmov a neobťažovať vás reklamami, ktoré pre vás nie sú relevantné.


Okrem toho sa uložené údaje nebudú prenášať tretím stranám. Spoločnosť ABOUT YOU tiež pseudonymizuje/anonymizuje osobné údaje, ktoré o vás zhromaždila, na účely použitia pseudonymizovaných/anonymizovaných údajov na vlastné marketingové účely a na marketingové účely tretích strán (inzerentov).


Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely (poštový marketing) je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. My a tretie strany, s ktorými spolupracujeme, máme oprávnený záujem zasielať vám poštovú reklamu (prispôsobenú vašim potrebám/záujmom), pokiaľ je to v súlade so zákonnými požiadavkami na priamy marketing.


Oznámenie k právu namietať

Proti používaniu vašich osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely môžete kedykoľvek bezplatne namietať s účinnosťou do budúcnosti na adrese [email protected].


Keď podáte námietku, vaše údaje budú zablokované na ďalšie marketingové spracovanie údajov. Radi by sme upozornili, že vo výnimočných prípadoch sa marketingové materiály môžu dočasne zasielať aj po prijatí vašej námietky. Je to technicky spôsobené časom, ktorý je potrebný na zrealizovanie, neznamená to, že sme vašu námietku neuplatnili.3.3.2. Novinky

V rámci našich služieb vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber našich noviniek. Aby sme sa uistili, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k chybe, používame tzv. postup dvojitého prihlásenia (postup DOI): Po zadaní vašej e-mailovej adresy do registračného poľa a udelení súhlasu so zasielaním našich noviniek vám na zadanú e-mailovú adresu pošleme potvrdzujúci odkaz. Až po kliknutí na tento potvrdzujúci odkaz bude vaša e-mailová adresa pridaná do nášho zoznamu adresátov na zasielanie našich noviniek. Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.


Oznámenie k právu na odvolanie
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou do budúcnosti zaslaním správy na adresu [email protected]alebo použitím možnosti odhlásenia na konci každej správy s novinkami.


3.3.3. Odporúčania produktov prostredníctvom e-mailu

Ako existujúci zákazník od nás budete pravidelne dostávať odporúčania produktov prostredníctvom e-mailu. Tieto odporúčania produktov od nás budete dostávať bez zreteľa na to, či ste sa prihlásili na odber noviniek. E-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v rámci nákupu, pritom používame na propagáciu nášho vlastného tovaru a/alebo služieb, ktoré sú podobné tým, ktoré ste si u nás zakúpili na základe už uskutočnenej objednávky. Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem zasielať vám odporúčania produktov e-mailom, pokiaľ je to v súlade so zákonnými požiadavkami na priamy marketing.


Oznámenie k právu namietať

Proti našim odporúčaniam produktov môžete kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku s platnosťou do budúcnosti zaslaním správy na adresu [email protected] alebo na konci každého e-mailu s odporúčaním produktu.
3.3.4. Súťaže

Keď sa zaregistrujete/zúčastníte na súťažiach, ktoré organizuje spoločnosť ABOUT YOU (ďalej len „Účasť“), údaje, ktoré nám poskytnete, použijeme na účely realizácie zmluvy o účasti, najmä na oznámenie výhry a prípadne na reklamu našich ponúk a/alebo ponúk našich partnerov v súťažiach. Podrobné informácie nájdete v zodpovedajúcich podmienkach účasti pre každú súťaž. Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.3.4. Personalizovaný používateľský zážitok

My a naši partneri vám chceme ponúknuť čo najosobnejší používateľský zážitok z našich služieb. V našom CMP vás preto prosíme o súhlas s nasledujúcimi účelmi spracúvania, ktoré sú uvedené v ods. 3.4.1 až 3.4.4. Právnym základom pre spracúvanie údajov, ktoré sú uvedené v týchto odsekoch, je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


Ďalej spracúvame vaše údaje, aby sme mohli bezpečne a spoľahlivo poskytovať naše služby vo vami požadovanej forme. Podrobnejšie informácie nájdete v ods. 3.4.5. Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na bezpečnom a spoľahlivom poskytovaní našich služieb a na poskytovaní služieb, ktoré ste si výslovne vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka).3.4.1. Identifikácia na stránkach tretích strán

Pri niektorých službách musíme byť schopní priradiť používateľov k našim vlastným stránkam alebo stránkam tretích strán, napr. aby sme vám mohli zobrazovať reklamy na naše produkty na stránkach tretích strán. Na tento účel my alebo naši partneri prideľujeme pseudonymizovaný identifikátor (ID). Ďalej vás môžeme my a naši partneri priradiť k stránkam tretích strán pomocou vašej pseudonymizovanej e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla.


V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.3.4.2. Personalizované reklamy a obsah

Aby sme vám mohli ponúknuť plnohodnotný zážitok ABOUT YOU, používame my a naši partneri s vaším súhlasom určité informácie (napr. informácie o prehliadači, trase kliknutia, dátume a čase návštevy, geografickej polohe, IP adrese, údajoch o používaní, navštívených webových stránkach), aby sme vám mohli v našom online obchode a na stránkach tretích strán zobrazovať prispôsobené reklamy a obsah, ktoré môžu byť založené napríklad na vašich preferenciách alebo nedávno zobrazených produktoch.


V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.3.4.3. Prieskum trhu

S vaším súhlasom používame my a naši partneri určité informácie o interakcii s obsahom a reklamami v našom online obchode a na stránkach tretích strán, aby sme lepšie pochopili, ako ich prijímajú naši používatelia. Na tento účel kombinujeme súbory údajov (napríklad profily používateľov, štatistické údaje, údaje z prieskumu trhu a analýzy), ktoré poskytujú informácie o tom, ako vy a ostatní používatelia interagujete s obsahom a reklamami. Tieto informácie môžeme použiť na zistenie spoločných charakteristík, napr. na určenie toho, ktorý obsah je relevantný pre ktoré cieľové skupiny.


V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.3.4.4. Vývoj produktu

S vaším súhlasom používame my a naši partneri informácie o vašich aktivitách v našom online obchode a na stránkach tretích strán (napr. vaša interakcia s reklamami alebo obsahom), pretože nám to pomáha zlepšovať naše produkty a služby a vyvíjať nové produkty a služby na základe interakcií s používateľmi, typu cieľovej skupiny atď. Tento účel nezahŕňa vývoj alebo zlepšovanie profilov a identifikátorov používateľov.


V zozname partnerov môžete zistiť, ktoré informácie chceme my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na základe vášho súhlasu.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.

3.4.5. Výkonnosť

Aby sme mohli bezpečne a spoľahlivo poskytovať náš online obchod, potrebujeme určité informácie. Na tento účel monitorujeme a predchádzame neobvyklým a potenciálne podvodným aktivitám (napr. v súvislosti s reklamou, klikaním na reklamu prostredníctvom botov) a zabezpečujeme správne a bezpečné fungovanie systémov a procesov. Tieto informácie sa môžu použiť aj na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré môžete mať vy alebo my s poskytovaním obsahu a reklám alebo s vašou interakciou s nimi. Ďalej potrebujeme určité informácie, aby sme vám mohli poskytnúť náš online obchod vo forme, ktorú požadujete, napr. si pamätáme, ktoré produkty ste vložili do nákupného košíka alebo pridali do zoznamu želaní.


Ktoré informácie chcete my, príp. zodpovedajúci partneri použiť na tento účely, nájdete v zozname partnerov.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Máme oprávnený záujem na bezpečnom a spoľahlivom poskytovaní našich služieb a na poskytovaní služieb, ktoré ste si výslovne vyžiadali (napr. funkcia nákupného košíka).3.5. Fanúšikovské stránky (Fanpages)

Spoločnosť ABOUT YOU spravuje profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram („Fanpages“), ktoré sú službami spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Írsko („Meta“), na ktorých pravidelne uverejňujeme a zdieľame obsah a ponuky. Keď komunikujete s našimi Fanpages alebo inými webovými stránkami Facebooku alebo Instagramu, spoločnosť Meta používa súbory cookie a podobné technológie na zaznamenávanie vášho správania pri používaní. Spoločnosť ABOUT YOU si môže prezerať všeobecné štatistiky o záujmoch a demografických charakteristikách (napríklad vek, pohlavie, región) používateľov svojich Fanpages. Keď používate sociálne siete, druh, rozsah a účely spracúvania údajov na sociálnych sieťach určujú predovšetkým prevádzkovatelia sociálnych sietí. Výnimka sa vzťahuje na takzvané Page-Insights, za ktoré sme spoločne zodpovední so spoločnosťou Meta a ktoré sú vysvetlené nižšie.Spracúvanie vašich údajov spoločnosťou Meta

Spoločnosť Meta spracúva vaše údaje aj pri používaní Fanpages na vlastné účely, ktoré nie sú uvedené v týchto informáciách o ochrane údajov a na ktoré nemáme žiadny vplyv. Viac informácií nájdete na zodpovedajúcich sociálnych sieťach:


Informácie o ochrane údajov na Facebooku 


Informácie o ochrane údajov na InstagrameAnalýza používania (Page-Insights)

Pri interakcii s našimi Fanpages používa spoločnosť Meta súbory cookie a podobné technológie na zaznamenávanie vášho správania pri používaní. V tejto súvislosti spoločnosť ABOUT YOU dostáva „Page-Insights“, ktoré obsahujú štatistické, depersonalizované (anonymizované) informácie o návštevníkoch. Nie je možné, aby sme vás osobne identifikovali. Informácie Page-Insights vyberá a spracúva výlučne spoločnosť Meta. Page-Insights nám pomáha pochopiť, ako sa naše Fanpages používajú, aké záujmy majú návštevníci a ktoré témy a obsah sú obzvlášť obľúbené. Tieto informácie používame na to, aby sme návštevníkom našich Fanpages ponúkali relevantný obsah a lepšie reagovali na záujmy a zvyky našich návštevníkov.

Spoločnosti ABOUT YOU a Meta sú spoločne zodpovedné za spracúvanie vašich údajov na účely poskytovania Page-Insights (článok 26 GDPR). Medzi spoločnosťami ABOUT YOU a Meta existuje dohoda, ktorá určuje, ktorá spoločnosť plní ktoré povinnosti v oblasti ochrany údajov podľa GDPR, pokiaľ ide o spracovanie údajov Page Insights.

Dohodu so spoločnosťou Meta nájdete tu.

Základný obsah tejto dohody (vrátane zoznamu údajov Page-Insights) zhrnula spoločnosť Meta tu. 

Pokiaľ ste udelili spoločnosti Meta súhlas s vytváraním Page-Insights, ako je uvedené vyššie, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.3.6. Facebook Connect/Login („Prihlásenie“)

Spoločnosť ABOUT YOU ponúka používateľovi možnosť prihlásiť sa do služby pomocou svojho účtu na Facebooku (tzv. funkcia Facebook Connect). Facebook Connect je služba sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Írsko) („Meta“). Dodatočná registrácia v systéme ABOUT YOU potom nie je potrebná. Pri registrácii je používateľ presmerovaný na webovú stránku Facebooku, kde sa môže prihlásiť pomocou svojich používateľských údajov. Tým sa prepojí profil na Facebooku a služba ABOUT YOU. Prostredníctvom odkazu spoločnosť ABOUT YOU automaticky získava od spoločnosti Meta informácie, s odoslaním ktorých súhlasil používateľ (napr. meno, priezvisko, e-mailovú adresu, profilový obrázok, pohlavie, zoznam priateľov). Tieto informácie používame na vašu identifikáciu pri používaní služby ABOUT YOU.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 a) GDPR.


Viac informácií o službe Facebook Connect a nastaveniach ochrany osobných údajov nájdete tu: Informácie o ochrane osobných údajov na Facebooku.3.7. Login via Apple („Prihlásenie pomocou Apple“)

Spoločnosť ABOUT YOU ponúka používateľom možnosť prihlásiť sa do služby pomocou svojho Apple ID („Prihlásenie pomocou Apple“). Táto funkcia prihlásenia je služba poskytovaná spoločnosťou Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írsko („Apple“). Dodatočná registrácia v systéme ABOUT YOU potom nie je potrebná.


Pri registrácii je používateľ presmerovaný na webovú stránku Apple, kde sa môže prihlásiť pomocou svojich používateľských údajov. Tým sa prepojí Apple ID používateľa s našou službou. Používateľ má možnosť použiť e-mailovú adresu uloženú v spoločnosti Apple („Zdieľať e-mailovú adresu“) alebo pseudonymizovanú e-mailovú adresu („Skryť moju e-mailovú adresu“). Keď si používateľ vyberie možnosť „Zdieľať e-mailovú adresu“, spoločnosť ABOUT YOU dostane e-mailovú adresu a meno spojené s Apple ID. Vďaka funkcii „Skryť moju e-mailovú adresu“ umožňuje spoločnosť Apple registrovať sa do iných služieb mimo spoločnosti Apple, napríklad do služby ABOUT YOU bez toho, aby sa odhalila e-mailová adresa uložená v spoločnosti Apple v textovej forme. Keď používateľ aktivuje túto funkciu pri vytváraní nového zákazníckeho účtu ABOUT YOU, spoločnosť Apple vygeneruje náhodnú e-mailovú adresu s doménou @privaterelay.appleid.com. Všetko, čo sa pošle na túto adresu, sa automaticky prepošle na e-mailovú adresu prepojenú s Apple ID. Keď použijete funkciu prihlásenia, zodpovedajúca IP adresa sa odošle spoločnosti Apple.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods.1 písmeno a) GDPR.


Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Apple nájdete tu: Informácie o ochrane údajov Apple.
3.8. Zákaznícky účet/používateľský účet

Aby sme vám poskytli čo najväčšie pohodlie, ponúkame vám trvalé uloženie vašich osobných údajov v zákazníckom/používateľskom účte, ktorý je chránený heslom.


Vytvorenie zákazníckeho účtu je principiálne dobrovoľné. Keď si vytvoríte zákaznícky účet, vaše údaje, ktoré sa tu zhromažďujú, sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Po nastavení zákazníckeho účtu nemusíte údaje zadávať znova. Údaje, ktoré sú o vás uložené v zákazníckom účte, si môžete kedykoľvek prezerať a meniť.


Iba v prípade, že chcete zadávať objednávky prostredníctvom našej webovej stránky/aplikácie, je pre spracovanie zmluvy povinné otvoriť si zákaznícky účet.


Okrem údajov, ktoré sú požadované pri zadávaní objednávky, musíte na zriadenie zákazníckeho účtu zadať heslo podľa vlastného výberu. Spolu s vašou e-mailovou adresou sa používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu. So svojimi osobnými prístupovými údajmi zaobchádzajte dôverne a najmä ich nesprístupňujte neoprávneným tretím stranám. Upozorňujeme, že zostanete automaticky prihlásení aj po zatvorení našej webovej stránky, pokiaľ sa aktívne neodhlásite.


Svoj zákaznícky účet môžete kedykoľvek vymazať. Upozorňujeme však, že po zadaní objednávky u nás sa údaje, ktoré sú viditeľné vo vašom zákazníckom účte, zároveň nevymažú. Vaše údaje sa automaticky vymažú po uplynutí povinností uchovávania podľa obchodných a daňových právnych predpisov alebo platných premlčacích lehôt. Ďalšie informácie o tomto nájdete v ods. 6. Právnym základom tohto ďalšieho spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právnych nárokov.3.9. Ako nás kontaktovať

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky, cez čet alebo poštou. Keď nás kontaktujete, osobné údaje, ktoré nám v tejto súvislosti dobrovoľne poskytnete, používame výlučne na účely kontaktovania vás a spracovania vašej žiadosti.


Na spracovanie žiadostí zákazníkov používame systém CRM Zendesk. Poskytovateľom je Zendesk, Inc., 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103, USA („Zendesk“). Na rýchle a efektívne spracovanie vašich žiadostí používame službu Zendesk. So spoločnosťou Zendesk sme uzatvorili dohodu o spracúvaní údajov (Data Processing Agreement, DPA). Spoločnosť Zendesk spracúva vaše údaje v súvislosti so žiadosťami na nás výlučne v našom mene a nie na vlastné účely.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem odpovedať na žiadosti našich používateľov, ktoré sú všeobecnej povahy a priamo nesúvisia so zmluvným vzťahom.3.10. Platby

Vaše platobné údaje spracúvame na účely spracovania platieb, napr. keď si kúpite alebo využijete produkt a/alebo službu prostredníctvom www.aboutyou-outlet.sk. V závislosti od spôsobu platby môžeme vaše platobné údaje postúpiť tretím stranám (napr. poskytovateľovi kreditnej karty v prípade platieb kreditnou kartou).


Právnym základom tohto spracovania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.3.10.1. Paypal

Pri platbe cez PayPal budú vaše platobné údaje v rámci spracovania platby odoslané spoločnosti PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko („PayPal“). Právnym základom postúpenia je plnenie zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Spoločnosť PayPal si vyhradzuje právo vykonať kontrolu bonity pri spôsoboch platby kreditnou kartou cez PayPal, inkasom cez PayPal alebo – keď je to ponúkané – pri „nákupe na faktúru“ cez PayPal. Spoločnosť PayPal používa výsledok kontroly bonity so zreteľom na štatistickú pravdepodobnosť nezaplatenia na účely rozhodovania o poskytnutí zodpovedajúceho spôsobu platby. Informácie o bonite môžu obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (tzv. skóre). Keď sú vo výsledku kontroly bonity uvedené hodnoty skóre, sú založené na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom postupe. Do výpočtu skóre sa okrem iného zahŕňajú údaje o adrese. Ďalšie informácie o ochrane údajov vrátane informácií o používaných zdrojoch informácií nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Paypal. Spoločnosť PayPal koná ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane údajov.3.10.2. Platba na dobierku

Pri platbe na dobierku sa vaše dodacie a platobné údaje po odoslaní a prijatí platby odošlú našim zodpovedajúcim prepravným partnerom.

4. Žiadna povinnosť poskytovať údaje

V zásade nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Využívanie niektorých oblastí našich služieb však môže vyžadovať poskytnutie osobných údajov, najmä pri nákupe tovaru. Keď nám nechcete poskytnúť údaje, ktoré sú potrebné na tento účel, nebudete môcť využívať zodpovedajúce oblasti služieb.

5. Príjemcovia osobných údajov

5.1 Poskytovanie údajov tretím stranám
Vaše údaje sprístupníme tretím stranám mimo spoločnosti ABOUT YOU len vtedy, keď je to právne povolené (napr. preto, že my alebo tretia strana máme oprávnený záujem na ich poskytnutí, máme zákonnú povinnosť ich sprístupniť alebo na základe vášho súhlasu).


Okrem tretích strán, ktoré sú uvedené v našich informáciách o ochrane údajov a v našom CMP, môžeme poskytnúť osobné údaje tretej strane najmä vtedy,

 • – keď sme k tomu povinní na základe zákonných požiadaviek alebo vykonateľného úradného alebo súdneho príkazu v jednotlivých prípadoch (voči úradom);

 • – v súvislosti so súdnymi spormi (voči súdom alebo našim právnikom) alebo prevádzkovými kontrolami (voči audítorom);

 • – keď spolupracujeme s daňovými poradcami;

 • – v súvislosti s možnými trestnými činmi zodpovedajúcim vyšetrovacím orgánom;

 • – v prípade predaja podniku (voči kupujúcemu).

Keď vaše údaje odovzdávame tretím stranám na základe vášho súhlasu, pri získaní súhlasu je možné poskytnúť aj vysvetlenie.


5.2. Postúpenie sprostredkovateľom

 • V niektorých oblastiach spracovania vašich údajov využívame tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v našom mene a na základe našich pokynov, pričom za spracúvanie údajov sme naďalej zodpovední my. Sprostredkovatelia nepoužívajú údaje na vlastné účely, ale vykonávajú ich spracúvanie výlučne pre prevádzkovateľa.


  Pokiaľ sprostredkovatelia nie sú uvedení v týchto informáciách o ochrane údajov, ide najmä o tieto kategórie spracovateľov:

 • – Poskytovateľ IT služieb (zasielanie e-mailov a noviniek),

 • – Call centrum (odpovedanie na otázky zákazníkov)

6. Lehota uchovávania a vymazanie údajov

Spoločnosť ABOUT YOU uchováva osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto informáciách o ochrane údajov, najmä na plnenie našich zmluvných a zákonných povinností. Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj na iné účely, keď a pokiaľ je ďalšie uchovávanie na určité účely povolené zákonom.


Keď zrušíte svoj zákaznícky účet/používateľský účet, vymažeme všetky uložené osobné údaje. Keď úplné vymazanie nie je možné alebo sa nevyžaduje zo zákonných dôvodov, tieto informácie zablokujeme. K blokovaniu dochádza napríklad vtedy, keď sa uplatňujú povinnosti uchovávania podľa obchodných alebo daňových právnych predpisov, napríklad podľa obchodného zákonníka (OZ) a daňového poriadku (DP). Tieto informácie sme povinní uchovávať až desať rokov na účely daňových kontrol a auditov. Aj keď sa na nás nevzťahuje žiadna zákonná povinnosť uchovávania, v určitých, zákonom povolených prípadoch môžeme upustiť od okamžitého vymazania. Platí to napríklad vtedy, keď zodpovedajúce informácie môžu byť ešte potrebné na ďalšie spracovanie zmluvy alebo na právne stíhanie či obhajobu (napr. v prípade sťažností). Relevantným kritériom pre trvanie blokovania sú potom zodpovedajúce zákonné premlčacie lehoty, po uplynutí ktorých potom informácie vymažeme. Premlčacie lehoty spravidla končia 3 roky po skončení roka, v ktorom ste u nás nakúpili.


7. Príjemcovia mimo EHP

Osobné údaje poskytujeme aj tretím stranám alebo sprostredkovateľom so sídlom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). V takom prípade zabezpečíme, aby príjemca mal buď primeranú úroveň ochrany údajov, alebo aby mal váš výslovný súhlas pred prenosom údajov.


Primeraná úroveň ochrany údajov existuje napríklad vtedy, keď Európska komisia prijala pre zodpovedajúcu krajinu tzv. rozhodnutie o primeranosti (článok 45 GDPR). Európska komisia rozhodla, že v USA existuje primeraná úroveň ochrany údajov, keď je príjemca údajov účastníkom EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) a má na to platné osvedčenie. Keďže príjemcovia vašich osobných údajov sa nachádzajú v USA a sú zapojení do DPF, spoliehame sa na toto rozhodnutie o primeranosti (článok 45 GDPR).


Prípadne zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany údajov tým, že sa s príjemcami dohodneme na tzv. štandardných zmluvných doložkách EÚ Európskej komisie (článok 46 GDPR). V takom prípade vykonáme takzvané Transfer Impact Assessments a v prípade potreby sa s príjemcom dohodneme na dodatočných ochranných opatreniach alebo ich zavedieme. Konkrétne sa dohodneme na module 1 štandardných zmluvných doložiek EÚ s príjemcami, ktorí sú (nezávislými) prevádzkovateľmi, a na module 2 štandardných zmluvných doložiek EÚ s príjemcami, ktorí pôsobia ako naši sprostredkovatelia.


Ide o tretie strany alebo sprostredkovateľov v týchto krajinách: USA (v tejto súvislosti sa spoliehame na DPF“), UK (v tejto súvislosti sa spoliehame na tu uložené rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie“), India a Singapur. Pri prenose údajov do Indie a Singapuru sme zabezpečili primeranú úroveň ochrany údajov uzatvorením štandardných zmluvných doložiek EÚ a vykonaním Transfer Impact Assessments.


Kópiu osobitne dohodnutých predpisov na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov môžete získať od nás. V tejto súvislosti sa obráťte a [email protected] alebo na kontaktné informácie, ktoré sú uvedené v odseku 2.


8. Vaše práva

8.1. Prehľad

Okrem práva odvolať svoj súhlas, ktorý ste nám udelili, máte nasledujúce ďalšie práva, keď sú splnené zodpovedajúce zákonné požiadavky:

 • – právo na informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme (článok 15 GDPR), najmä môžete požiadať o informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej lehote uchovávania, pôvode vašich údajov, keď neboli získané priamo od vás;

 • – právo na opravu nepresných alebo doplnenie neúplných údajov (článok 16 GDPR),

 • – právo na vymazanie vašich údajov, ktoré ukladáme (čl. 17 GDPR), za predpokladu, že sú splnené zodpovedajúce požiadavky a najmä, že nemáme dodržiavať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo iné zákonné povinnosti alebo práva na ďalšie uchovávanie,

 • – právo obmedziť spracúvanie vašich údajov (čl. 18 GDPR), keď spochybňujete správnosť údajov (na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť osobných údajov); spracúvanie je nezákonné, ale vy nesúhlasíte s vymazaním údajov; údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR (až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi),

 • –právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, t. j. právo v prípade spracúvania na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo na účely plnenia zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ktoré sa vykonáva automatizovanými postupmi, získať údaje, ktoré o vás uchovávame, v bežnom, strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi (pokiaľ je to technicky možné),


Vaše vyššie uvedené práva si môžete uplatniť na [email protected].

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť najmä na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého bydliska alebo pracoviska alebo na sídlo našej spoločnosti.

8.2. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na reklamné účely („právo namietať proti spracúvaniu reklamné účely”).

Ďalej máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Vaše údaje potom prestaneme spracúvať, pokiaľ v súlade so zákonnými požiadavkami nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi právami, alebo keď spracúvanie neslúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo namietať si môžete uplatniť na [email protected].8.3. Právo na odvolanie

Keď spracúvame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu (súhlasov) do odvolania.

Právo na odvolanie si môžete uplatniť na [email protected].

Svoj súhlas s používaním súborov cookie alebo so spracúvaním vašich osobných údajov na ich základe môžete kedykoľvek úplne alebo čiastočne odvolať zmenou nastavení v našom CMP tu a kliknutím na „Potvrdiť výber“ alebo kliknutím na „Odmietnuť všetky“. Naše CMP nájdete vždy aj v spodnej časti stránky pod odkazom „Centrum preferencií (Consentmanagement)“.
8.4. Fanúšikovské stránky (Fanpages)

V prípade spracúvania vašich informácií Page-Insights spolu so spoločnosťou Meta sme sa dohodli, že spoločnosť Meta je primárne zodpovedná za to, aby vám poskytla informácie o spracúvaní vašich informácií Page-Insights a umožnila vám uplatniť vaše práva na ochranu údajov (napr. právo namietať). Viac informácií o svojich právach na ochranu údajov v súvislosti so službou Page-Insights a o tom, ako ich môžete uplatniť priamo v spoločnosti Meta, nájdete tu.


Keď si uplatníte svoje práva voči spoločnosti ABOUT YOU, postúpime vašu žiadosť spoločnosti Meta.


Stiahnuť informácie o ochrane údajov vo formáte PDF

Stiahnuť PDF-Reader